Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Gesprek met wethouder Asscher, 21 januari 2012
publicatiedatum 21 Jan 2012

Gesprek met wethouder Asscher
We hebben afgelopen maandag een uiterst open  en constructief overleg gehad met wethouder Asscher van Onderwijs. In het  overleg is een aantal punten besproken:

     
  • De inventarisatie van vraag en aanbod  voor komen schooljaar is volgende week beschikbaar. Dan zal moeten blijven of  er knelpunten zijn en hoe die opgelost moeten worden. Goed nieuws is dat nieuwe  scholen als Hyperion en Excellius de druk verminderen. De vraag is of het  genoeg zal zijn.
  •  
  • De wethouder deelt onze zorg over  weeffouten in het systeem; het ontbreken van een loods met invloed die op  Amsterdams stedelijk niveau het aanbod in lijn kan brengen met de vraag van  ouders en leerlingen, en het gebrek aan instrumenten om het probleem van  capaciteitstekort structureel op te lossen.
  •  
  • De wethouder onderschrijft de noodzaak  tot transparantie bij inschrijvingen, VSA zal een oproep hiertoe doen aan alle  scholen.
  •  
  • We hebben ons idee voor een nieuw  categoraal havo opnieuw onder de aandacht gebracht. De gemeente staat er niet  onwelwillend tegenover een dergelijk initiatief de ondersteunen.

Ouders van groep 8: doe de enquête
Zaterdag  4 januari kregen alle ouders van een kind in groep 8 door de gemeente een  vragenlijst opgestuurd om hun schoolvoorkeuren te peilen. VSA hielp mee om de  juiste – open! – vragen te stellen.

Wij  vragen u nu: vul hem in zodat de beleidsmakers weten wat uw wensen zijn.

Volg VSA op Twitter
Scholen  en gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt  belangrijk vinden. Help dus mee, sluit u  aan bij de almaar  groeiende groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum en volg ons  op Twitter.

We  hopen op een schooljaar met veel keuzeplezier en weinig lotingellende,

Hartelijke  groet, Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews