Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Verbeteringen op de Amsterdamse onderwijsmarkt! - VSA update Jaargang 2 Nr. 2,3 december 2011
publicatiedatum 03 Dec 2011

De afgelopen jaren heeft de VSA zich ingezet voor een betere afstemming van vraag en aanbod in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Door middel van lobby, netwerken en druk uitoefenen op politiek, besturen en influentials heeft VSA de discussie in Amsterdam op gang gekregen. Niet zonder resultaat.

VSA pleit voor een nieuw zelfstandig HAVO
In januari spreekt VSA met wethouder Asscher onder andere over de mogelijkheid dat de gemeente een categorale HAVO start. VSA lanceerde het plan voor een gemeentelijke HAVO in een brief aan de wethouder , waarin we ook de andere speerpunten van VSA voor dit jaar benoemen.

Alles spreekt voor een initiatief: de meeste lotingen zijn op HAVO-niveau, scholen hebben nu langzamerhand wel door dat ze zich kunnen profileren met een hip VWO, nu wordt het tijd voor verbetering van het HAVO-aanbod.

VSA pleit voor lotingprotocol
VSA vindt loten zeer ongewenst, maar als scholen dan toch willen loten, moet dat wel transparant verlopen. VSA hoopt de gemeente mee te krijgen om een lotingprotocol op te stellen zodat ouders en kinderen niet meer voor allerlei rare verrassingen komen te staan. Bovendien moeten de lotingen op alle scholen op dezelfde wijze gebeuren: transparant, onder toezicht van een notaris op tevoren vastgestelde tijdstippen en wijze.

Wethouder bericht over voortgang verbetering onderwijsaanbod
In juli besloot de Amsterdamse gemeenteraad tot een grote investering in het voortgezet onderwijs. Tenminste voor één jaar. En onder voorwaarde dat de scholen hun aanbod echt zouden verbeteren.

Lees hier het overzicht dat de wethouder geeft in antwoord op de moties van de gemeenteraad.

Meer aanbod categoraal VWO
Dit voorjaar werd midden in het tumult van plaatstekorten en mede onder druk van VSA het nieuwe VWO Hyperion  gelanceerd. Daarmee heeft ook Noord nu een categoraal VWO (d.w.z. gymnasium en atheneum).

Exellius
Een volgend uitvloeisel van de investeringen van de gemeente heet Exellius . Met hulp van het Amsterdams Lyceum  en van de Universiteit van Amsterdam  zet het Reigersbos College in Zuidoost komend jaar een geheel nieuw categoraal VWO in de markt onder de naam Exellius.

Meer klassen
Een ander uitvloeisel van de investeringen van de gemeente zien we terug in de keuzegids VO . Bijvoorbeeld maakt het Vossius gymnasium er komend jaar een klas bij (6 x 27) net als het Fons Vitae Lyceum (7 x 28).

Spinoza wil dependance
Het Spinoza Lyceum in Zuid – een van de grootste uitloters van de afgelopen jaren – meldt op 1 december in het Parool dat het graag een dependance wil starten in West. Veel Spinozaleerlingen komen uit die richting, en Dalton-onderwijs groeit in populariteit, zo meldt het Spinoza.

Schoolkeuzeonderzoek
De gemeente is mede op verzoek van en in samenspraak met VSA een onderzoek gestart onder ouders en kinderen naar hun keuzegedrag en keuzemotieven.

Bevolkingsgroei Amsterdam
Anders dan de schoolbesturen de afgelopen jaren steeds dachten, zet de bevolkingsgroei in de regio Amsterdam gewoon door. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent tot 2025 op meer dan 10% groei . Dat betekent in 2025 toch al gauw 800 kinderen meer die naar het Voortgezet Onderwijs willen ofwel de instroom van vijf middelbare scholen. Dit is belangrijk omdat investeren in nieuwe scholen dus echt structureel kan zijn – de groei van de afgelopen jaren was geen tijdelijke bubble.

Gymnasium Amstelveen
Intussen zijn de scholen in Amstelveen ook geconfronteerd met de gevolgen van de discussie over vraag en aanbod. Het Barlaeus wil graag een gymnasium starten in Amstelveen. De gemeente Amstelveen is een behoeftepeiling  gaan doen. VSA is voorstander van uitbreiding van het Amstelveense scholenaanbod: meer keus daar betekent immers meer keus hier.

Volg VSA op Twitter
Scholen en gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk vinden. Help dus mee, sluit u aan  bij de almaar groeiende groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum  en volg ons op Twitter .

Help mee
  Hoe meer sympatisanten, hoe luider onze stem. We zijn nu al met bijna 1800 ouders! U helpt mee door dit bericht door te sturen en andere ouders te vragen zich aan te sluiten.

Hartelijke groet, Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews