Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


28 juli 2011, VSA update Nr. 35
publicatiedatum 28 Jul 2011
Beste ouders, dit is de laatste update voor dit seizoen. Er is veel bereikt, maar nog  meer te doen. We zetten de zaken nog even op een rij:

Gemeenteraad steunt Asscher
  Op  13 juli stemde de gemeenteraad in met het  voorstel van wethouder Asscher om grootscheeps te  investeren in het voortgezet onderwijs. In elk geval voor 2012 dan, want de  jaren daarna zijn afhankelijk van de vaart die de scholen maken hun kwaliteit  te verbeteren.

De  Gemeenteraad diende mede op voorspraak van uw trouwe VSA 12 moties en  amendementen in waarvan de meeste werden  aangenomen. Zo worden een aantal  scholen getroffen door een  kwaliteitsimpuls dat wil zeggen dat ze  extra steun krijgen om hun achterblijvende kwaliteit op orde te krijgen.

Bovendien  gaat de gemeente harder haar best doen inspraak van ouders (en docenten) te organiseren.  Lees hier een kort verslag van de griffie;  de volledige teksten van de moties verschijnen binnenkort hier.

Overigens  is nog niet iedereen overtuigd van het  effect van de investeringen van de gemeente. En  blijft de gehate kartelafspraak van geen groei in centrum en in zuid voorlopig  gehandhaafd….

VSA sprak met Asscher
  Hoewel  de wethouder weinig tijd had, werden we hartelijk ontvangen. We hebben echt een  bondgenoot in hem gekregen en we hebben nog wat ideen een categorale HAVO in  Zuid bijvoorbeeld bij hem in de week gelegd.

VSA sprak mee over kernprocedure
  Samen  met de basisscholen, OCO, gemeente en OSVO heeft VSA overlegd over gewenste  aanpassingen aan de kernprocedure 2012. VSA wil onder andere graag een vast  moment waarop ouders hun ervaringen kunnen kenbaar maken en hoopt dat dat in  elk geval geregeld wordt volgend jaar, want nu leek het allemaal nogal laat.

VSA gaat opnieuw werven na de  vakantie
  Direct  na de vakantie zal VSA opnieuw een grootscheepse werving opzetten om meer  ouders bij ons werk te betrekken: met hoe meer we zijn, hoe meer druk we kunnen  uitoefenen op de scholen om de belangen van kinderen te dienen. En dat is en  blijft nodig.

Uw ideen voor een effectieve  ledenwerving zijn zeer welkom!

VSA gaat bestuursleden werven
  Stichting  VSA wil zich graag verjongen met een paar ouders met kinderen die pas over een  aantal jaren naar het voortgezet onderwijs gaan. Direct na de vakantie gaan we  werven, maar misschien wilt u er vast over nadenken onder die parasol aan  Costa.

Uw donaties  blijven welkom!

Volg VSA op Twitter
Scholen  en gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk  vinden. Help dus mee, sluit u aan bij de almaar groeiende  groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum en volg ons op Twitter.

Vrolijke  vakantie, hartelijke groet,

Stichting  Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews