Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


16 juni 2011
publicatiedatum 16 Jun 2011
De afgelopen periode zijn, mede op verzoek van VSA, de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen druk aan de slag geweest met het Regionaal Plan Onderwijs voor Amsterdam voor de komende jaren. Dit heeft geleid tot een rapport genaamd 'De Kaarten Uitgelegd'. Afgelopen dinsdag 14 juni j.l. heeft het college van B en W het rapport akkoord bevonden.

VSA is blij dat de gemeente en de schoolbesturen het Regionaal Plan Onderwijs voor Amsterdam hebben geŽvalueerd en concrete plannen en afspraken hebben gemaakt om het onderwijs-aanbod op afzienbare termijn veel beter te laten aansluiten op de vraag van ouders en leerlingen. Er begint thans eindelijk begrip te ontstaan voor het feit dat met een schaars goed zorgvuldig en transparant omgegaan dient te worden. Alhoewel we niet op alle punten dezelfde mening zijn toegedaan vinden we het positief dat de zaak in beweging is gekomen. We zullen de uitwerking en realisatie van de plannen en afspraken kritisch volgen en waar mogelijk onze bijdrage leveren.

Content Management Powered by CuteNews