Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


13 februari 2011, VSA update Nr.20
publicatiedatum 13 Feb 2011

Basisscholen op de bres voor groep  8 …
De  verenigde basisscholen hebben al hun administraties bij elkaar gelegd om te tellen  hoeveel kinderen er nu echt naar het  voortgezet onderwijs gaan. En van welk niveau.

Zij  hebben hun tellingen voorgelegd aan de verenigde scholen voor voortgezet  onderwijs OSVO. Het aanbod aan  voortgezet onderwijs is hierop enigszins aangepast. OSVO belooft in een persbericht dat er nu voldoende capaciteit zal zijn.

…maar dit is niet genoeg
Helaas  valt er veel aan te merken op de inspanningen van het voortgezet onderwijs en  de boodschap van OSVO. 

  • Meer  capaciteit creren de besturen onder andere bij scholen die een onvoldoende van  de inspectie krijgen en die bij kinderen vorig jaar ook al niet erg in trek  waren. OSVO telt in zijn aanbod alle scholen met een onvoldoende van de  inspectie mee, wat niet gebruikelijk is.

  • OSVO  specificeert niet op welk schoolniveau er klassen bij worden gedaan. Wij kunnen  wel zien waar er klassen afgaan: Spinoza breidt uit in HAVO/VWO maar levert 1 HAVO/MAVO in. Geert Groote doet een HAVO/VWO klas minder en Berlage 1 MAVO klas  minder t.o.v. de keuzegids verleden jaar.

  • De  instroom uit de regio is helemaal gericht op het VWO en niemand weet hoeveel  het er zullen worden. De scholen lijken hier niet mee te kunnen rekenen.

  • OSVO  mag van mening zijn dat voorrangsregels onwenselijk zijn; alle plaatsen om ons heen  kennen ze en bieden kinderen uit hun eigen regio op deze manier bescherming.

  • Dubbele  inschrijving mag dan voor Amstelveen zijn uitgesloten, voor andere  randgemeenten hoeft dat niet te gelden. Wie zegt dat je je niet kan inschrijven  in Breukelen en Amsterdam tegelijk? Om maar te zwijgen over Edam, Hoofddorp,  Haarlem, Wormerveer of Almere.

VSA in Nieuwsuur
 Kort geleden zijn opnamen gemaakt voor Nieuwsuur over de problemen die Amsterdamse kinderen tegenkomen als ze naar het  Voortgezet onderwijs willen. De uitzending was afgelopen zaterdagavond.

Een treurig voorbeeld
Het  voorgaande maakt duidelijk dat de scholen verenigd in OSVO de ogen blijven  sluiten voor de belangen van Amsterdamse kinderen. Hoe treurig de situatie voor  kinderen kan zijn wordt pas zichtbaar als je tussentijds van school wil  wisselen. Lees de bijdrage van 8 feb van JS  op ons forum: hoe kunnen  schoolbesturen die het belang van kinderen moeten dienen er zo’n potje van  maken.

Scholeninformatie
Waar  we dan weer wel heel blij van worden: www.schoolvo.nl.  Deze site (van de verenigde schoolbesturen!) geeft een perfect overzicht van de  populatie van de scholen; absoluut en percentages herkomst per gemeente, en  verdeling Amsterdammers goed te zien als je de kaart aanklikt. Bijvoorbeeld HLZ-leerlingen  komen uit plaatsen als Wilnis tot Wormerveer en Purmerend en voor 8% uit Abcoude.  Ook slaagpercentages en andere resultaten, aantal leerkrachten per leerling,  onderwijsbeleid, bedrijfsvoering etc.

Reacties
Niet  alleen is ons forum  een plek waar  mensen hun zorgen delen, er staat ook veel nuttige informatie. Zie bijvoorbeeld  NAPnieuws en lezenswaard is ook  deze rekensom.

Samen staan  we sterker
Het  afgelopen jaar heeft bewezen dat we iets kunnen bereiken als we samen veel druk  zetten op scholen en gemeente. Zij hebben die druk ook nodig om te weten wat  ouders en kinderen eigenlijk belangrijk vinden. Help dus mee, sluit u aan bij de almaar groeiende  groep ouders die willen dat scholen ook voor hun kind werken. Praat mee met ouders die hetzelfde  meemaken als u.


Content Management Powered by CuteNews