Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Overleg VSA met Werner Toonk, VVD raadslid centrale stad
publicatiedatum 29 Sep 2010

Werner Toonk was vooral benieuwd naar onze beweegredenen en wat we heel concreet willen bereiken. We hebben uitgelegd dat de Stichting begin 2010 is opgericht om het probleem van de lotingen en de daardoor beperkte schoolkeuze voor kinderen aan te pakken, los van de belangen van individuele ouders. Ook hebben we aangegeven dat we allemaal de wens hebben een probleem op te lossen waarvan het bestaan door scholen, gemeente en OSVO aanvankelijk werd ontkend.

Werner Toonk toonde zich zeer betrokken. Hij gaf aan als vader van twee schoolgaande kinderen (groep 3 en 4) zelf ook tot de doelgroep de horen.  Hij zei waardering te hebben voor het initiatief, de inzet en betrokkenheid en het aandragen van een concrete oplossing voor het probleem.

In het gesprek hebben we het probleem op verzoek van Toonk toegespitst op een aantal in zijn ogen cruciale hoofdpunten:

-        Er is in Amsterdam een kwalitatieve mismatch in plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs;

-        Daardoor kunnen meer dan 600 kinderen niet naar een school van keuze, zelfs niet naar de top 10 van hun keuze;

-        Kinderen in randgemeenten hebben een beschermde positie door voorrang in hun eigen regio,  Amsterdamse kinderen hebben dat niet;

-        Van de Amsterdamse situatie profiteren de meest populaire en de zwakke scholen. Daardoor houdt het systeem zichzelf in stand;

-        De bestuurlijke opzet van het toelatingsbeleid, organisatorisch ondergebracht bij de OSVO, is ondoorzichtig en ondemocratisch.

Werner Toonk toonde zich na onze uitleg vooral geschokt over het ontbreken van de keuzemogelijkheid voor kinderen, het ondemocratische en bureaucratische karakter van het proces en het ontbreken aan daadwerkelijke wil het probleem op te lossen.

DaniŽl Meis, fractieassistent, gaat zich de komende weken in het onderwerp verdiepen. Daarbij zal ook contact worden gelegd met Ahu Sahin van D’66, die al raadsvragen heeft gesteld over het onderwerp.  Doel is de wethouder van Onderwijs aan te spreken op de vorderingen die zijn gemaakt met de uitvoering van in het college akkoord vastgelegde afspraken over de oplossing van het capaciteitsprobleem.

Afgesproken is dat wel elkaar over 4 weken weer treffen om de voortgang te bespreken.


Content Management Powered by CuteNews