Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


21 april 2010 Update 11 Stichting VSA
publicatiedatum 22 Apr 2010
Vrijdag 23 april vindt u op de website van de gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een overzicht van het aantal beschikbare plaatsen.

Aanpassing kernprocedure
Scholen en gemeente hebben de kernprocedure overigens wel ineens aangepast. Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april gelden vanaf nu als gelijktijdig aangemeld. Eerder zou de 3e ronde een “wie het eerst komt” karakter hebben.

Tekort aan plaatsen
  Voor de onderwijsniveaus VWO en het Gymnasium constateren wij een absoluut tekort aan beschikbare plaatsen op scholen met een voldoende beoordeling van de Onderwijsinspectie. Een aantal ouders van kinderen die nu 2 keer zijn uitgeloot nemen hier geen genoegen mee en bereiden stappen voor om een kwalitatief goede oplossing af te dwingen. Iriet Stel en Ari Dijkshoorn hebben hierbij het voortouw genomen. Wij adviseren alle ouders wiens kind na twee plaatsingsrondes nog geen plaats heeft gekregen zich aan te melden bij deze ouders door een email te sturen naar: 2xuitgeloot@gmail.com.  VSA steunt deze ouders waar mogelijk.

Als u mensen kent die nog steeds geen plaats op een school hebben gekregen verzoeken wij u deze Update naar hen door te sturen.

Klachten en verhaal
Wij verzoeken alle ouders die als gevolg van de huidige kernprocedure problemen hebben met het vinden van een plaats op een school met een voldoende beoordeling van de onderwijsinspectie hun verhaal op het forum van de website van de Stichting VSA  te plaatsen zodat deze ingebracht kunnen worden in discussies en procedures met de scholen en de gemeente.

Ook als u uw klachten rechtstreeks aan de geschillencommissie kenbaar maakt kernprocedure@dmo.amsterdam.nl, krijgen wij graag een kopie.

Steun VSA

Help mee onze aantallen te vergroten, zodat Amsterdamse kinderen net  zulke kansen krijgen als kinderen van buiten Amsterdam:

-    stuur deze update door aan ouders van kinderen in groep 7 of lager, die de komende jaren met deze materie te maken krijgen;

-    doneer   voor de bodemprocedure die we voorbereiden om de kansen voor Amsterdamse kinderen gelijk te trekken;

Content Management Powered by CuteNews