Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


4 maart 2010 'Ouders eisen plaats op bij scholen A’dam' (NRC Handelsblad)
publicatiedatum 04 Mar 2010
Morgen dient kort geding
Ouders eisen plaats op bij scholen A’dam
Door onze redacteur Frederiek Weeda amsterdam, 4 maart.

Amsterdamse basisscholieren moeten bij de toelating tot een middelbare school in Amsterdam voorrang krijgen boven kinderen uit omliggende gemeenten. Dat is de inzet van een kort geding dat morgen wordt gevoerd namens 400 ouders.
Dit jaar worden waarschijnlijk meer kinderen uitgeloot voor een school van hun keuze dan in voor- gaande jaren. Een stichting heeft namens de honderden ouders het geding aangespannen tegen de OSVO, de gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen.

„We moeten naar de rechter stappen omdat de scholen weige- ren voorrang te geven aan Amster- damse kinderen”, zegt Kees Jongs- ma van de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA). Hij ver- wacht te winnen op grond van de „rechtsongelijkheid” die er is ten opzichte van kinderen in omlig- gende gemeenten. Zij krijgen na- melijk wél voorrang op de scholen in hun gemeente. Daardoor kunnen Amsterdamse kinderen niet terecht op populaire scholen in bijvoorbeeld Uithoorn of Weesp.

De Amsterdamse scholen vin- den dat ze een streekfunctie heb- ben en de gemeente steunt hen. Kinderen komen dagelijks uit on- der meer Mijdrecht, Amstelveen en Weesp naar Amsterdamse scho- len. Omdat de vraag naar bepaalde middelbare scholen in Amsterdam zo groot is, loten steeds meer scholen. Dit jaar hebben honderden Amsterdamse kinderen kans te worden uitgeloot.

Deze week kregen alle kinderen in groep acht die de Cito-toets heb- ben gemaakt, hun resultaten. Ook als de score goed is, kunnen ze worden uitgeloot. Toelating geschiedt op grond van Cito-scores, het advies van de basisschool en, indien nodig, loting. In Amster- dam mogen kinderen zich maar op één school inschrijven. Wordt het kind uitgeloot, bij te veel aanmeldingen, dan moet het uitwijken naar een school waar nog plek is, vaak in een ander deel van de stad. Ouders in omliggende gemeenten mogen hun kind wel op verschillende plekken inschrijven en krijgen bovendien voorrang op scholen in hun gemeente.

De VSA, die wordt geleid door ouders uit Amsterdam-Zuid, zegt zich in te zetten voor alle Amsterdamse kinderen en niet louter die van een elite in Amsterdam-Zuid.

Ook buiten Amsterdam loten steeds meer scholen. Niet alleen gymnasia maar ook mavo-afdelingen die goed aangeschreven staan, omdat ze in een scholengemeenschap met een havo/vwo-afdeling zitten. De rechter bepaalde in 2008 dat loten mocht bij het gymnasium in Haarlem.

Content Management Powered by CuteNews