Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Update Stichting VSA, 9 feb 2010
publicatiedatum 09 Feb 2010
1. Politieke steun voor voorrangsregeling Amsterdamse kinderen:

In het onderwijsdebat in De Balie op 2 februari hebben we als Stichting VSA onze doelen voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de belangrijkste politieke partijen in de stad. In dit door OCO georganiseerde debat hebben we zes kandidaten voor een zetel in de gemeenteraad met de neus op de feiten gedrukt.

Het resultaat: CDA, D’66 en VVD zijn het eens met onze doelstelling. PvdA en GroenLinks willen het nog nader bestuderen. SP is wel tegen de huidige achterstelling van Amsterdamse kinderen, maar wil dat niet rechttrekken door hen voorrang te geven.


Op de vraag of men vindt dat Amsterdamse kinderen gelijke rechten moeten krijgen als de andere kinderen in de regio en dus voorrang op een plek in hun eigen stad, antwoordden de aanwezige politici als volgt:

* Marijke Shahsavari-Jansen (nr 2 op de lijst van het CDA): ja, voorrang voor Amsterdamse kinderen;
* Ahu Sahin (nr 4 op de lijst van D66): ja, voorrang voor Amsterdamse kinderen;
* Eric van der Burg (lijsttrekker van de VVD): wij zijn het hartgrondig eens met de Stichting VSA en steunen een voorrangsregeling van harte.
* Fenna Ulichki (nr 3 op de lijst van GroenLinks): Groenlinks is erg voor buurtscholen, maar hier moeten we nog even op studeren….
* Maureen van der Pligt (nr 3 op de lijst van de SP): we vinden dat er een einde moet komen aan de achterstelling van Amsterdamse kinderen, maar zijn niet voor een voorrangsregeling om dat te realiseren….
* Lodewijk Asscher (lijsttrekker van de PvdA): hier moeten we nog even op studeren….

Conclusie: Er valt dus wat te kiezen op 3 maart aanstaande. U kunt als ouders in het stemhokje duidelijk maken dat het u ernst is door een partij te kiezen die een eind wil maken aan de achterstelling van kinderen uit Amsterdam.

2. Overleg met de schoolbesturen

Stichting VSA overlegt woensdag met de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen.

Na de politieke steun hopen we nu ook de schoolbesturen te kunnen overtuigen van de noodzaak voorrang te gaan organiseren voor Amsterdamse kinderen.

De Stichting overlegt met het bestuur van OSVO, de vereniging van schoolbesturen. Een verslag van dit overleg volgt donderdag.

Content Management Powered by CuteNews