Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


30 januari 2010 Voorpagina NRC
publicatiedatum 30 Jan 2010
Vaker loting voor middelbare school
Gepubliceerd: NRC handelsblad 30 januari 2010 door onze redacteur Frederiek Weeda
Amsterdam, 30 jan.

Middelbare scholen loten in toenemende mate als zich te veel kinderen uit groep acht aanmelden.
Niet alleen gymnasia maar ook mavo-afdelingen die hoog aangeschreven staan, omdat ze in een scholengemeenschap met een havo/vwo-afdeling zitten. De rechter bepaalde in 2008 dat loten mocht bij het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Sindsdien gebeurt het op grote schaal in dichtbevolkte gebieden.
Dit blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad.

Dinsdag begint de Citotoets voor kinderen in groep acht van de basisschool. Ook als de leerlingen een goed cijfer halen, bestaat de kans dat ze worden uitgeloot op de school van hun keuze. Om deze reden is loting omstreden als selectiemiddel.

In onder meer Den Haag, Amsterdam en Haarlem mogen kinderen zich maar op n middelbare school inschrijven. Worden ze daar uitgeloot, dan belanden ze automatisch op een school waar te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen. Soms ver van huis en vaak op een school waar de mogelijkheid om ‘af te zakken’ naar een lager niveau bestaat.

Opvallend is dat scholengemeenschappen ook loten voor mavo’s en havo’s. Het Coornhert Lyceum in Haarlem (mavo tot gymnasium) lootte vorig jaar zestig kinderen uit, het Spinoza in Amsterdam (mavo tot gymnasium) lootte er vijftig uit en het Keizer Karel College (havo tot gymnasium) in Amstelveen dertien.

Sinds 1998 is de concurrentie tussen middelbare scholen verhard. De Onderwijsinspectie ging ouders toen informeren over de kwaliteit van de verschillende onderwijsinstellingen. Daardoor zijn er scholen die blij zijn met elke leerling en scholen die de toestroom niet aankunnen. Ook krijgen scholen sinds 1996 een lumpsum op grond van het aantal leerlingen dat ze hebben: te weinig leerlingen betekent leraren ontslaan.

Populaire scholen die niet loten, zoals het Gymnasium in Leiden, doen dat omdat ze ruimte hebben voor extra klassen. De meeste scholen hoeven niet te loten omdat er zich nt te veel kinderen inschrijven.
Waar de ene middelbare zich uitslooft om kinderen te trekken, stuurt de andere hen weg. Lotingstress begint al vr de Citotoets. Een meisje steekt haar vinger op: mag ik alle drie extra talen volgen? Het publiek in de volle aula lacht. Nee, zegt rector Roel Schoonveld, dat zou echt te veel zijn. Hebben jullie een orkest?, vraagt een jongen. Ja, verzekert de rector. Een timide stem: mag je hier naartoe met een havo/vwo-advies? Nee, klinkt het resoluut.

Het Amsterdams Lyceum accepteert alleen kinderen met een vwo-advies van de basisschool. En, vraagt een vader, loten jullie ook leerlingen uit? Helaas wel, zegt Schoonveld. Vorig jaar kon hij een extra klas vormen, waardoor er maar negen kinderen werden uitgeloot. Dit jaar kan dat niet. De Cito-stress waar veel kinderen in groep acht en hun ouders begin februari aan lijden,
maakt langzaam plaats voor een nieuwe zorg: lotingstress. Natuurlijk, de 11-jarigen moeten komende week een zo hoog mogelijke score halen bij de Citotoets. Maar ook als ze die toets goed maken, bestaat de kans dat ze worden uitgeloot op de school waar ze naartoe willen. Zeker als de school hoog aangeschreven staat en bovendien een dichtbevolkt gebied bedient.

Gymnasia, maar ook mavos. Uit een rondgang langs scholen blijkt dat die dit jaar massaal loten, met de notaris erbij, als er te veel aanmeldingen zijn. Het gaat om Amsterdam en omgeving, Haarlem en omgeving, Utrecht, Den Haag. Maar ook in Groningen, Alkmaar en Rotterdam. Twee jaar geleden procedeerden ouders tegen het Stedelijk Gymnasium in Haarlem omdat het kinderen met een vwo-advies had uitgeloot. Ze verloren. Sindsdien verspreidt het loten zich als een olievlek.

In Amsterdam was de vraag naar categoriale gymnasia zo groot, dat er in 2005 een vierde bij was gekomen, dat nu ook loot, en een vijfde. Probleem is dat kinderen zich maar op n school mogen inschrijven. Wordt het kind uitgeloot, dan moet het uitwijken naar een impopulaire school, vaak ver van huis. Boze ouders hebben de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam opgericht die wil dat Amsterdamse kinderen voorrang krijgen boven 12-jarigen uit omliggende gemeenten.

Veel scholen hebben de ruimte niet om alsmaar te groeien. Bovendien wllen ze klein blijven - zeker de categorale - want dat vergroot de geborgenheid en dus de aantrekkelijkheid. Een mavo (vmbo-t) verbonden aan een havo/vwo, is populairder dan mavos bij een vmbo. Wij houden onze mavo bewust klein zodat die niet de havo/vwo-afdeling gaat domineren, vertelt conrector Marja Out van het Spinoza in Amsterdam.

Vorig jaar lootte die school 50 van de 300 aanmeldingen uit. Havo/vwos die nt zijn verbonden aan een mavo, zijn op hun beurt populairder dan havo/vwos die dat wel zijn. Zoals het Keizer Karel College in Amstelveen (havo, vwo, technasium/gymnasium), dat vorig jaar na loting dertien kinderen weigerde. Ouders, zo blijkt, zijn bang dat hun kind afzakt. Op de open dagen deze maand laten alle middelbare scholen zich van hun beste kant zien. Hou je van theater? Informatica? Wij hebben de voorzieningen. Goed in talen? Haal het Cambridge-certificaat, volg Spaans of Italiaans! Een disco voor groep-achters, georganiseerd door brugklassers. Proeflessen met een vrolijke leraar. Ze moeten wel.

De afgelopen tien jaar zijn middelbare scholen steeds sterker gaan concurreren, zegt rector Jos van Eijk van het Leidse Vlietland College. Sinds 1998 publiceert de Onderwijsinspectie de resultaten van iedere school. Ouders spellen die informatie. De verschillen zijn daardoor versterkt. Sommige scholen halen alles uit de kast om voldoende leerlingen te werven. Andere kunnen de toestroom niet aan en loten, zoals het Coornhert Lyceum (mavo tot en met gymnasium) in Haarlem. We zitten in een gebied met veel scholen per vierkante kilometer, maar we halen geen spectaculaire trucs uit om kinderen te werven, zegt conrector Ronald Smink.

Zestig groep-achters werden vorig jaar uitgeloot. We hebben een goede naam. De stress over de toekomst van de kinderen begint tegenwoordig al met de entreetoets in groep zeven. Sommige kinderen gaan van de spanning weer in bed plassen. Bedoeld om hiaten in de kennis van een kind op te sporen, wordt de entreetoets nu gebruikt als basis voor het schooladvies dat de leraar geeft. Dat advies - vmbo, mavo/havo, havo/vwo, vwo - is doorslaggevend voor toelating, zeggen alle middelbare scholen. De resultaten van het kind bij de Cito-toets in groep acht dienen vooral als objectief bewijsmateriaal. De stress eindigt pas in april, wanneer de populaire scholen hebben geloot.

Vader Kees Jongsma van de stichting Vrije Schoolkeuze: Ik ken groepjes vrienden die allemaal hetzelfde schooladvies hadden. Ze werden allemaal ingeloot op het gymnasium waar ze heen wilden, en ntje niet. Ik ken ook kinderen met het juiste schooladvies die nst een school wonen, maar er worden uitgeloot. In de brugklas zitten dan wel ingelote
kinderen uit andere gemeenten. Zou een selectiegesprek eerlijker zijn dan loting? Nee, zegt Ger Smit, oud-rector en nu actief bij het Steunpunt Zelfstandige Gymnasia. Dan duiken er weer bureautjes op die kinderen trainen in het voeren van zon gesprek. En dan zit er na afloop gewoon een andere groep te huilen. Loting is volgens hem het minst oneerlijk.

Hoge Cito-scores en zelfs het advies van de basisschool garanderen nooit dat een kind het goed zal doen op een bepaalde school. Het echte probleem is volgens Smit plaatsgebrek. Met enige creativiteit en samenwerking zouden goede scholen alle geschikte leerlingen moeten kunnen aannemen. Foto-onderschrift: Basisscholieren orinteren zich op het voortgezet onderwijs tijdens de open dag van de protestants-christelijke mavo Waldheim in Baarn. Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.

Content Management Powered by CuteNews