Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Brief naar ouders met kinderen in groep 7 en 8 in Amsterdam
publicatiedatum 25 Jan 2010
Gelijke kansen voor Amsterdamse kinderen op goed Voortgezet Onderwijs
Amsterdam, 25 januari 2010

Beste ouders van Amsterdamse kinderen in groep 7 en 8,
De afgelopen week zijn de kennismakingsdagen in het Voortgezet Onderwijs (VO) gestart. Samen met uw kind gaat u een school van uw voorkeur zoeken. Maar helaas komen veel kinderen uiteindelijk niet terecht op een school van hun keuze. Beperkte capaciteit op goede scholen maakt loting noodzakelijk. Amsterdamse kinderen hebben bij loting geen voorrang en krijgen bij uitloting niet automatisch een plaats op een andere VO school van hun keuze. Dit lot treft jaarlijks ongeveer 300 kinderen. De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) is speciaal opgericht om hier iets aan te doen. In deze brief vragen wij ouders deze stichting financieel te steunen en zo de krachten te bundelen.

Kernprocedure
De inschrijving op scholen in Amsterdam is geregeld in de zogenaamde kernprocedure. Daarin hebben scholen onderling afgesproken dat kinderen zich maar bij n VO school van hun keuze in Amsterdam kunnen inschrijven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar woonplaats. Kinderen van buiten Amsterdam kunnen zich dus met gelijke kansen inschrijven, terwijl zij zich daarnaast (veelal) ook met voorrang op een VO school in de eigen of nabij gelegen gemeente kunnen inschrijven. Jaarlijks worden circa 1.000 kinderen van buiten Amsterdam geplaatst op een VO school in Amsterdam. De inschrijvingen van kinderen van buiten Amsterdam leggen extra druk op de beperkte capaciteit van goede VO scholen in Amsterdam.

Loterij met ongelijke kansen
Kinderen van buiten Amsterdam kunnen bij uitloting terugvallen op de VO scholen in de eigen of nabij gelegen (woon)plaats. Vaak hebben ze daar een gegarandeerde plaats. Uit onderzoek is gebleken dat vrijwel alle VO scholen in de rondom Amsterdam gelegen gemeenten bij plaatsing voorrang geven aan kinderen uit de eigen gemeente en een aantal omringende dorpen. Scholen in Amstelveen bijvoorbeeld geven voorrang aan kinderen die in Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel of andere omliggende dorpen wonen en/of op een basisschool hebben gezeten. Voor hen is meeloten in Amsterdam een loterij zonder nieten.
Het komt er op neer dat Amsterdamse kinderen de enige kinderen zijn uit de hele regio die nergens voorrang krijgen. Voor kinderen uit Amsterdam betekent uitloting dat ze op zoek moeten naar een plaats op een andere school in Amsterdam. Omdat de kwalitatief goede scholen een beperkte capaciteit hebben en na de eerste lotingronde meestal vol zitten, betekent dit plaatsing op een school van mindere kwaliteit en/of op grote afstand van huis. Niet een tweede keus dus, maar feitelijk geen enkele keus. Kinderen zijn hierdoor de dupe van falend beleid in Amsterdam.

Voorrang voor Amsterdamse kinderen
De Stichting VSA vindt dit een onaanvaardbare situatie en wil een betere positie van Amsterdamse kinderen afdwingen door aan te dringen op verbetering van kwaliteit van het onderwijsaanbod. Zolang dat er niet is, vindt de Stichting dat Amsterdamse kinderen voorrang moeten krijgen bij de plaatsing op VO scholen in Amsterdam. Er blijven dan overigens nog altijd honderden plaatsen over voor kinderen van buiten Amsterdam. De Stichting VSA wil deze voorrangsregeling zonodig afdwingen door middel van een juridische procedure tegen de scholen in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam. Een vergelijkbare procedure in het voorjaar van 2009 heeft geleerd dat het een effectieve methode is om de VO scholen en de gemeente tot actie te bewegen.

Recht op vrije schoolkeuze
Hierbij kan een beroep op de Grondwet worden gedaan. De grondwet biedt een recht op vrije schoolkeuze voor ouders en leerlingen. Deze vrije schoolkeuze wordt vormgegeven door het pluriforme aanbod van VO scholen waaruit kinderen vrij moeten kunnen kiezen. Voor Amsterdamse kinderen die worden uitgeloot op de school van hun keuze, is dit recht op vrije schoolkeuze een illusie. Voor hen is er na de eerste ronde geen (voldoende) pluriform aanbod meer en is er vrijwel niets meer te kiezen. Volgens de Stichting VSA strookt dit niet met de Grondwet.

Steun van ouders
De kosten van de gerechtelijke procedure bedragen naar schatting circa € 35.000 € 40.000. Dat is veel geld, maar met elkaar wel degelijk op te brengen. Tevens wordt de kans om de doelstellingen van de Stichting te bereiken groter naarmate we namens een grotere groep betrokken ouders spreken.
U kunt meedoen door de Stichting financieel te ondersteunen. Om de kosten van een juridische procedure te kunnen dekken, willen wij u vragen om €100,- aan de Stichting te doneren, maar ieder bedrag is zeer welkom!
Rekening 98.90.56.384 t.n.v. Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam.
Uiteraard zal de Stichting ook trachten in overleg met de VO scholen, via onder andere het OSVO - het overlegorgaan van alle VO scholen in Amsterdam - en de Gemeente Amsterdam tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en een voorrangsregeling te komen. Wij zullen u van de ontwikkelingen daarvan via onze website op de hoogte houden.
Om onze krachten te bundelen, kunt u de doelstellingen van de Stichting steunen door:
u aan te melden op www.stichtingvsa.nl;
deze oproep per e-mail door te sturen aan andere ouders in Amsterdam die kinderen hebben in groep 7 of 8;
Samen kunnen we betere kansen creren in het Voortgezet Onderwijs voor kinderen in Amsterdam.
Wij danken u voor uw steun,
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam,
Krijn van Beek
Cas Bijlholt
Kees Jongsma
Patricia van Uchelen
Gerjanne te Winkel

Content Management Powered by CuteNews